Ring telefon 0250-360 43 eller mo-
bil 010-252 89 90.
Maila eller besök oss i Färnäs på
Hansjonsgatan 59.