Vår gårdsbutik och ateljé ligger mellan Nusnäs och Mora, i södra änden av byn Färnäs på vägen mot Nusnäs (där de stora Dalahästtillverkarna håller till) cirka 2,5 km från riksväg 70, 4 km från Mora och 2 km från Nusnäs. Kommer du från söder, sväng in i byn Fu och kommer du från Mora, åk mot Färnäs. Butiken är öppen under juni, juli, au-
gusti och september kl 9.00-18.00.